Plastifikacija

 

 

Plastifikacija metala je oblik površinske zaštite koji ima velike prednosti u odnosu na druge vidove zaštite

metala i nemetala. Jednostavno se postižu svi zahtevi, efekti, nijanse i slično. Evropski standardi u
mnogo slučajeva zahtevaju da oblik površinske zaštite bude baš plastifikacija.
Plastifikacija podrazumeva eklektro-statičko nanošenje boje u prahu pištoljem za elektronsko prskanje, pa
se na taj način prah lepi po delovima koji nisu na direktnom udaru praha. Elektricitet privlači prah gde ga
nema, a odbija gde je već nanesen. Zatim se predmet pomoću transportera unosi u peć na temperaturi
od 180 do 200 stepeni.
Vreme pečenja je od 10 do 20 minuta, u zavisnosti od sastava praha kao i materijala koji se obrađuje i
njegove masivnosti. U procesu pečenja prvo se otapaju delići praha i razlivaju po čitavoj površini
predmeta tako da daju homogeni sloj koji se na kraju učvrsti. Zapravo to je farbanje metala bojom po
vašoj želji. Da bi se ovaj proces kvalitetno obavio, potrebna je hemijska priprema koju vršimo u
profesionalnoj opremi.
Vrši se čišćenje metala ili odmašćivanje, zatim sušenje nakon čega sledi nanošenje praha. Nakon
hlađenja, metal je zaštićen od krozije jer je obložen plastičnim polimerom koji je otporan na vodu, habanje
i mnoge agresivne hemikalije. U zavisnosti od toga čemu je namenjen plastificirani element, spoljnim
uslovima ili je deo nekog enterijera, primenjuje se adekvatna vrsta polimera kojim se metal dekoriše i štiti
od korozije

Raspolazemo sirokim izborom boja za plastifikaciju mat, sjaj i teksturne..
Plastificiramo svoje delove a nudimo vam i usluzno plastificiranje vaseg materijala po povoljnoj ceni.
Kapacitet komore je:
Visina 2 metra
Sirina 1 metar
Duzina 2 metra